Ogrodje teoretičnega razmišljanja je kakovostna argumentacija. Pri vseh diplomah, tudi če nastajajo v okviru strokovnih študijskih programov, morajo biti zato prisotni elementi znanstvene argumentacije, ki jo lahko razumemo predvsem kot nadgrajeno in podrobno razdelano zdravo pamet. Pri tem seveda ne gre za naivno ali razpoloženjsko reagiranje na prvo žogo, pri čemer bi se uporabljala popreproščena, primitivna in poenostavljena presoja, temveč za zdravorazumski premislek, ki je v okviru določene stroke skrben, pošten in poglobljen, ob tem pa sledi tudi notranjemu občutku, kaj je v določenem trenutku objektivno, logično, pravilno in prav.

 

<< Nazaj Naprej >>