Za korak v procesu diplomiranja, v katerem se nahajamo, lahko pregledamo ustrezen kontrolni seznam oziroma odkljuknico (angl. checklist), kjer so strnjena najpomembnejša priporočila: odločitev, prijava, načrt, raziskovanje, pisanje in zaključek,

Če se nahajamo (že ali še) izven procesa diplomiranja, pa najdemo ključne odgovore v rubriki FAQ, kjer so naslovlljena tudi nekatera druga aktualna vprašanja.