Glavni argumenti za projektno obravnavo procesa diplomiranja so naslednji:

  • obstaja zelo jasen cilj – diploma;
  • aktivnosti trajajo (praviloma) več kot tri mesece;
  • potrebnih je več sto ur dela (odvisno od študijskega programa in ambicioznosti);
  • obstajajo jasne omejitve pri razpoložljivih virih;
  • celoten proces je sestavljen iz zaporedja številnih aktivnosti, ki jih je mogoče združevati, strukturirati in razvrstiti;
  • kombinacija in razpored aktivnosti sta pomembna in na voljo je znaten prostor za optimalen potek (ki ni povsem trivialen).

Na tej osnovi je torej diplomo smiselno obravnavati kot projekt, kjer lahko uporabimo formalna orodja projektnega vodenja. Osnove projektnega pristopa so opisane v številnih publikacijah in na spletnih straneh, realni koraki k praktični uporabi pa so pogosto vezani na specifično projektno shemo oziroma pristop ter na uporabo projektnih orodij (npr. Basecamp, Gantt Chart, MS Project).

Pri korenitejši formalizaciji projektnega pristopa, kjer bi npr. uporabili projektna orodja, seveda velja biti previden. Hitro se namreč lahko zgodi, da bomo za projektno podporo porabili veliko časa, dodana vrednost pa bo nesorazmerno majhna ali pa je sploh ne bo. Pred tem je zato smiselno konzultirati izkušenega projektnega vodja, lahko tudi mentorja (posebej, če je na tem področju kompetenten).

Pričujoča obravnava se v nadaljevanju zato omejuje zgolj na najosnovnejšo konceptualno uporabo projektnega pristopa, ki lahko celoten proces diplomiranja pomembno izboljša, hkrati pa ne zahteva prevelikega vživljanja v terminologijo in formalizacije projektnega dela niti ne vključuje formalnih orodij za projektno vodenje. Študenti, ki jih vse to zanima ali pa so na tak način dela morda že navajeni – kot tudi vsi ostali nadobudni študenti – so seveda vabljeni, da se z dodatno formalizacijo in informatizacijo procesa dodatno poigrajo in s tem potencialno izboljšajo proces diplomiranja. Še pomembnejša bi bila pri tem verjetno predvsem dragocena izkušnja projektnega dela, ki jo bodo pridobili. Delo na projektih bo namreč skoraj zagotovo osnovni način delovanja v toku celotne delovne kariere vsakega diplomanta. Če so se študenti, ki so zainteresirani za bolj formalni projektni pristop k diplomi, z osnovami projektnega vodenja seznanili že v času študija, potem bodo pri tem uporabili odgovarjajoče znanje. Za ostale zainteresirane študente pa je smiselno, da se najprej posvetujejo z nekom, ki ima na tem področju izkušnje, nato pa se ustrezno izobrazijo (npr. lahko tudi prek spleta) in uporabijo primerno projektno orodje.

<< Nazaj Naprej >>