Pri izbiri teme za diplomo se je treba zavedati – in jih pri presoji tudi upoštevati – predvsem naslednje dejavnike:

  • Nadvse pomembno je, da je tema za nas privlačna, zanimiva in nas veseli. Še bolje je, če se nam zdi aktualna, intrigantna, vznemirljiva, razburljiva in nam predstavlja izziv. Ko torej pregledujemo potencialna področja, je dobro pozorno prisluhniti, ob kateri temi se v nas prebudita raziskovalni duh in veselje do ukvarjanja z določeno vsebino. Seveda pa moramo biti pri tem objektivni in ne smemo – kot npr. to počnejo konzumenti rumenih medijev – izbrati določeno temo zgolj zato, ker je nekoliko škandalozna, (politično) aktualna in površinsko intrigantna. Tipičen primer take teme v družboslovju je spletna pedofilija, ki pogosto študenta v resnici ne zanima, se mu pa zdi nekako zanimiva.
  • Pomemben dejavnik je lahko koristnost Pri tem v prvi vrsti upoštevamo interes morebitnih delodajalcev, pomen za naš nadaljnji razvoj kariere (npr. nadaljnje študijsko področje), pa tudi družbeno korist, ki je lahko konkretna (npr. diploma koristi neki neprofitni organizacij) ali pa povsem splošna (npr. diploma razišče nek družbeno aktualen in kritičen pojav v lokalni ali širši skupnosti).
  • Pomembno je tudi, kdaj želimo temo dokončno doreči oziroma prijaviti, saj imamo pri zgodnji identifikaciji teme nekoliko več svobode kot npr. pri izbiri teme v zadnjem hipu, ko je časa za spreminjanje in prilagajanje teme razmeroma malo. Vsekakor je priporočljivo, da se že med študijem razgledujemo po temah, ki so za nas zanimive. Z zgodaj identificirano temo bomo laže prišli do ustreznega mentorja in se z njim kompetentnejše pogovarjali. Mentorji, ki so za našo temo najprimernejši, so namreč pozneje lahko že zasedeni. Zgodnja izbira nam tudi omogoča, da temo pravočasno ponotranjimo, kar je za dobro diplomo bistvenega pomena.
  • Ambicioznost in izvedljivost sta posebej pomembna dejavnika pri izbiranju teme in sta bila podrobno obravnavana že v podpoglavju 1.2 Nivo zahtevnosti, posebej v razdelku 1.2.5 Izvedljivost. V tem pogledu se moramo po svojem najboljšem vedenju najprej odločiti sami, nato pa se skrbno pogovoriti še z mentorjem, ki bo zagotovo znal oceniti, predvideti in opozoriti, če so morebitne izvedbene težave in siceršnji nivo zahtevnosti v skladu z našimi cilji, sposobnostmi in drugimi okoliščinami.
<< Nazaj Naprej >>