V stroki projektnega vodenja obstajajo določena razhajanja, kdaj je aktivnosti primerno obravnavati kot projekt in jih v tem okviru tudi formalizirati. Kadar so aktivnosti premalo kompleksne, bi projektna formalizacija lahko pomenila zgolj odvečno porabo časa. Tudi pri morebitni projektni obravnavi procesa diplomiranja se je treba taki nevarnosti izogniti, hkrati pa je smiselno uporabiti dobre plati projektnega pristopa.

V nadaljevanju je proces diplomiranja najprej osvetljen z vidika konceptov projektnega vodenja (3.1.1. Diploma kot projekt). Na tej osnovi je izvedeno osnovno strukturiranje aktivnosti v dva bloka (3.1.2 Strukturiranje aktivnosti). Nato so podani konkretni primeri, ki ilustrirajo, kako je mogoče celoten proces organizirati z smiselna zaporedja projektnih aktivnosti (3.1.3 Zaporedje aktivnosti).

 

<< Nazaj Naprej >>