Povzemimo še, kakšni so kriteriji odličnosti diplomskega dela, ki jih na zagovoru komisija upošteva pri oceni in morebitnem predlogu za Prešernovo nagrado. V pravilniku FDV (Pravilnik o nagradah in priznanjih), ki povzema odgovarjajoče kriterije Univerze v Ljubljani, so navedene naslednje komponente odličnosti (umetniška dela imajo nekoliko drugačen kriterije, ki temeljijo npr. bolj na vsebini, izrazu, izvirnosti):

  1. jasnost opredelitve raziskovalnega problema in metodološkega pristopa;
  2. znanstvena odličnost ali uporabna vrednost;
  3. širina in poglobljenost teoretske zasnove nalog;
  4. metodološka korektnost;
  5. poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju;
  6. razčlenjevalna temeljitost;
  7. samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (morebitna objava);
  8. oblikovanje besedila in jezikovna kultura.

Dodati velja, da bi morala – ne glede na ambicije – vsaka diploma stremeti, da je vseh zgornjih osem komponent čim bolj kakovostnih.

 

<< Nazaj Naprej >>