Poleg zgornjih problemov se lahko pojavijo tudi druge motnje, ki so bile večinoma že obravnavane v okviru ostalih vidikov. V nadaljevanju je navedenih nekaj tipičnih primerov ter odgovarjajoče povezave:

  • Blokada pri delu v osnovi pomeni pomanjkanje motivacije, zato uporabimo pristope, opasane v poglavjih 4.1 Upad motivacije in 4.4.2 Prokrastinacija, predvsem pa napotke pri premagovanju začetkov (4.4.3 Problem začetne bariere). V tem okviru je bistveno, da definiramo naloge, ki so najbolj ustrezne, konkretne in merljive. Če smo npr. v fazi iskanja ali pregleda literature, je primerno, da si delamo ročne izpiske in ob tem beležimo (ter ustrezno planiramo in analiziramo) čas, ki je bil npr. porabljen za pregled določene enote. Če pa smo v fazi pisanja, pa lahko blokade odplavljamo tako, da najprej pišemo povsem svobodno, pogovorno, neobremenjeno, kar nam pade na pamet, nato pa delamo nove verzije in popravljamo. Predvsem pa se lotimo delov, ki so najbolj enostavni.
  • Raziskovalne dileme in drugi zastoji. Če smo za diploma načeloma dovolj motivirani, vendar smo pri konkretnem delu dezorientirani in ne vemo točno, kaj ali kako delati, posebej v fazi raziskovanja, morda ni odveč še enkrat ponoviti, da v takem primeru nemudoma kontaktiramo mentorja. Preveriti velja tudi, če ne gre v resnici za problem motivacije (4.4.1 Upad motivacije). Za vsa ostala vprašanja in zastoje velja tudi sicer razmisliti, ali bi veljalo z mentorjem skleniti dogovor o določitvi roka za vsak naslednji korak (2.2.4 Sestanek pri mentorju, glej točko C. Vprašanje naslednjega koraka).
  • Težave izražanja. Zgodi se lahko, da za ubesedovanje porabimo tako veliko časa, da izgubimo vsako veselje do pisanja diplome. Tovrstne probleme je treba ustrezno obravnavati čim bolj zgodaj (5.4.2 Problemi z izražanjem).
  • Tehnične težave. Problemi lahko nastanejo, ker ne znamo rešiti določenih tehničnih problemov, od statističnih (npr. preverjanje domnev) do jezikovnih (npr. razumevanje literature v tujem jeziku). V takem primeru nemudoma najdemo pomoč (3.4.4. Dovoljena pomoč).
<< Nazaj Naprej >>