Že v fazi organizacije dela je treba razumeti in razjasniti tudi vsa etična vprašanja oziroma vse potencialne dileme, posebej glede avtorstva.

Vsak študent podpiše fakultetno izjavo o avtorstvu diplome, česar se mora seveda tudi držati. Morebitna kršitev zapade fakultetnim predpisom in odgovarjajočim postopkom, kot tudi siceršnjim pravosodnim predpisov. Kršitve se potencialno dogajajo predvsem na način plagiatorstva, kjer brez navajanja vira uporabimo avtorsko delo druge osebe, pa tudi preko druge zamolčane (plačane in neplačane) avtorske pomoči. Vse te vidike in morebitne skušnjave je treba razčistiti že na samem začetku.

Popolnoma jasno mora biti, da tveganja, ki so s tem povezana, nikakor ne odtehtajo malce večjega napora, ki je potreben, da diplomo v avtorskem smislu napišemo korektno in samostojno. Ravno tako mora biti že v fazi načrtovanja jasno, kaj točno je avtorska pomoč drugih oseb in kako z njo ravnati. Kakršenkoli zamolčani prispevek druge osebe, ki posega v naše avtorstvo na vsebinah s področja našega študijskega programa, je namreč popolnoma nesprejemljiv. Na eni strani so posledice morebitne kršitve, če se jo ugotovi in razkrije, nesorazmerno velike. Na drugi strani pa tak poskus tudi v primeru »uspešne« (neodkrite) kršitve prinaša neugodne posledice za osebno integriteto in nadaljnje življenje. Brez potrebe in poceni – za razmeroma majhno zadevo – smo si namreč kar sami, in to še pred začetkom delovne kariere, nadeli nalepko velike nepoštenosti. To je zelo slab začetek in zelo slaba popotnica za naše delovno in tudi zasebno življenje.

Ker so skušnjave za kršitve avtorstva velike, nastaja vtis, da je to glavni ali celo edini etični problem procesa diplomiranja. Temu seveda ni tako, saj je poleg spoštovanja avtorstva, ki je v nadaljevanju podrobno obravnavano (3.4.1 Plagiatorstvo, 3.4.2 Neplačana avtorska pomoč, 3.4.3 Plačana avtorska pomoč, 3.4.4 Dovoljena pomoč), študent dolžan upoštevati tudi druge etične vidike raziskovanja in pisanja (3.4.5 Etična vprašanja).

 

<< Nazaj Naprej >>