Ko je diploma zaključena, se diplomski proces v formalnem smislu konča in obveznosti za študenta ni več. Kljub temu ostaja nekaj neobveznih aktivnosti; na eni strani so to vljudnostne geste (6.3.1 Zahvale in družabnosti), na drugi strani pa dodatne možnosti arhiviranja (6.3.2. Hramba podatkov) in promocije(6.3.3 Promocija diplome).

Pri nekaterih študentih se sicer lahko pojavi drža, da zaradi osebnih okoliščin po zagovoru nočejo z diplomo (in študijem, fakulteto, določenim življenjskim obdobjem ipd.) imeti absolutno ničesar več. V primeru sistematično organizirane gradnje osebne kariere oziroma svojega portfolia znanj pa taka drža seveda ni posebej koristna. Ravno tako to ni sorazmerno z večletnimi napori, ki so bili vloženi v študij in izpite.

V vsakem primeru je morebitne izrazitejše aktivnosti po diplomi smiselno načrtovati že bistveno prej, že v fazi načrtovanja in organizacije (glej podpoglavje 3.4.5 Načrt promoviranja), sicer do njih zagotovo ne bo prišlo.

<< Nazaj Naprej >>