Za diplomo je izbira teme bistveno pomembnejša od izbire mentorja. Mentorji so se namreč skozi leta tako izbrusili, da k mentorstvu pristopajo na precej podoben (standardiziran) način. Bistveno pomembneje je, da tematika študenta zanima in veseli. Morda ni odveč ob tem še enkrat ponoviti važnost velike slike (angl. big picture), ki jo določa predhodna umestitev polletnega obdobja (podpoglavje 1.1.2 Realnost umestitve) ter izbrani nivo zahtevnosti (podpoglavje 1.2 Nivo zahtevnosti).

V nadaljevanju so osvetljeni vidiki, ki jih velja upoštevati pri izbiri mentorja (2.2.1 Dejavnik izbire), možnost dodatnega mentorja (2.2.2. Somentorstvo) in skupinske diplome (2.2.3 Sodipolomiranje). Obravnavan pa je tudi prvi sestanek pri mentorju (2.2.4 Sestanek pri mentorju), ki je za celoten proces diplomiranja izredno pomemben.

 

<< Nazaj Naprej >>