V primeru ambicioznejših diplom, ki izraziteje vključujejo znanstvene (in ne le strokovne) komponente, lahko sistematični pregled literature izvedemo po uveljavljenem formalnem postopku oziroma standardu PRISMA. Gre za skupek priporočil sistematičnega pregleda literature, kjer je pomemben predvsem odgovarjajoči Flowchart, ki služi vizualnemu povzetku iskanja in evalvacije virov. V tem okviru npr. opredeljuje, koliko virov je bilo najdenih na začetku in koliko jih je bilo na koncu vključenih v članek.

Zelo koristna je tudi odgovarjajoča obkljuknica (angl. checklist), ki povzema seznam glavnih priporočil.

Na spletu je sicer veliko člankov, ki so uporabili pristop PRISMA. Zlahka jih najdemo na Google Scholar. Klasičen primer je Matjašič et al. (2018).

Osnovni sistematični pregled je seveda treba ostro ločevati obsežnega sistematičnega pregleda in od meta-analiz. Glavnino informacij za osnovni sistematični pregled najdemo na naslednjih povezavah v angleščini:

Informativen pa je lahko tudi naslednji pregled različnih tipov sintez: Grant & Booth. 2009. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. To je posebej v pomoč pri utemeljevanju, česa ne bi delali.

Dodatne in napredne informacije o sistematičnem pregledu literature so tudi tukaj:

<< Nazaj Naprej >>