Na osnovi umestitve procesa diplomiranja, kjer smo predhodno jasno identificirali realno polletno obdobje (1.1.1 Izbira obdobja) in proces tudi že strukturirali v zaporedje zaokroženih aktivnosti (3.2 Zaporedja aktivnosti), je pred pričetkom nadaljnjega dela smiselno podrobneje razdelati tudi časovni načrt.

V nadaljevanju je najprej obravnavano vprašanje, koliko ur potrebujemo za osrednje aktivnosti (3.3.1 Število ur). Sledi vprašanje, kako jih organizirati (3.3.2 Razporeditev časa) in formalno razmejiti (3.3.3 Koraki in mejniki).

 

<< Nazaj Naprej >>