V okviru načrtovanja procesa diplomiranja se moramo odločiti tudi glede morebitnih aktivnosti po diplomi. Predvsem se moramo odločiti, ali in kako (če sploh) bomo v strokovnem smislu diplomo dodatno promovirali (npr. arhivirali, diseminirali, objavljali ipd.). V tem pogledu se je smiselno o možnih aktivnostih pozanimati že v fazi načrtovanja (glej 6.3.3 Promocija diplome) in jih pripraviti vnaprej. Če jih namreč ne pripravimo vnaprej, dejansko to že kar pomeni, da jih tudi ne bomo imeli, kar je lahko v določenih primerih velika škoda. Tovrstne aktivnosti namreč zahtevajo razmeroma malo napora, njihov učinek pa je za našo delovno kariero lahko zelo velik.

Poleg tega se je smiselno že v tem koraku okvirno opredeliti še do nekaterih družabnih aktivnosti, ki seveda niso obvezne, so pa lahko koristne (glej 6.3.3 Promocija diplome):

  • sestavni del načrtovanja procesa diplomiranja je tudi odločitev, ali bomo po zaključku diplome za svoj socialni krog organizirali kako srečanje,
  • vnaprej se moramo tudi odločiti, ali bomo ožji socialni krog povabili na svečano formalno podelitev, ki nekajkrat letno poteka v organizaciji fakultete.
<< Nazaj Naprej >>