V toku pisanja je seveda potrebna interakcija z mentorjem bodisi asinhrono prek spleta (e-pošta, spletni forum, chat, družabna omrežja), po telefonu (kar je zelo praktično in učinkovito in se pogosto zanemarja) ali osebno. Vse to je odvisno od kompleksnosti zadev, od načina dela mentorja pa tudi od oddaljenosti študenta in njegovih delovnih obveznosti ter odnosa, ki ga je vzpostavil z mentorjem.

Vsekakor je osnovno pravilo naslednje: čim so kakršnekoli težave, nejasnosti ali spremembe (npr. nove ideje ali spremenjene življenjske okoliščine) – še več, čim študent začne razmišljati, da bi bilo morda treba govoriti z mentorjem –, je to znak, da mora to storiti nemudoma. Lahko se namreč zgodi, da študent zabrede v napačno smer in s tem brez potrebe izgubi veliko dragocenega časa.

Število interakcij z mentorjem v fazi pisanja je zelo raznoliko. Približno polovica diplom pravzaprav potrebuje zelo malo interakcij z mentorjem in v tem okviru so zelo običajni trije do štirje osebni stiki. Včasih pa so tri do štiri osebne interakcije potrebne zgolj za dokončno opredelitev problema in oblikovanje prijave. Obstajajo tudi študenti, ki potrebujejo skoraj za vsako podfazo oziroma analitični korak v empiriji osebni obisk in spodbudo, kar lahko pomeni v času pisanja tudi tedenske sestanke. V takem primeru je osebnih stikov lahko celo več kot deset. Na drugi strani pa nekateri (sicer zelo redki) študenti po uvodnem dogovoru in potrditvi prijave vse do oddaje celotnega osnutka ne potrebujejo nobene dodatne interakcije. V splošnem – obstajajo seveda tudi izjeme, posebej če se pojavijo problemi –, osebna interakcija oziroma obisk študenta pri mentorju ni posebej smiseln, če študent v vmesnem času v diplomo ni vložil vsaj 20 ur dela. Manjše vmesne zapletljaje ali vprašanja se sicer lahko rešuje prek e-pošte ali telefona.

Analiza poteka za 34 diplom, kjer je komunikacija potekala na osnovi izmenjave sporočil v forumu, je pokazala naslednje:

  • da je povprečno od prvega zapisa (običajno je to osnutek prijave) do končne oblike preteklo osem mesecev (najmanj en mesec, največ 31 mesecev, mediana 14,5 meseca);
  • običajno je bilo v odgovarjajočem spletnem forumu objavljenih oziroma izmenjanih 14 sporočil (najmanj dve, največ 50), res pa je, da so bila nekatera sporočila izmenjana tudi prek e-pošte.

Skupaj z izmenjanimi e-poštnimi sporočili za potrebe dogovarjanja, urejanja formalnosti, usklajevanja, izmenjave gradiv in povratnih informacij število interakcij za diplomo zlahka preseže število 50. Navedena številka zelo dobro ilustrira, kako zahteven in delovno oziroma komunikacijsko intenziven je diplomski proces.

Dodati velja, da sta v pogledu skrajnega minimuma potrebnih interakcij v primeru dobro dorečene in specifične teme (npr. vsebina je s področja, na katerem študent že dlje časa dela) in zrelega oziroma delovno izkušenega študenta lahko do oddaje diplome potrebni zgolj dve osebni interakciji (prijava in zaključni pregled) ter tri elektronske izmenjave (oziroma tri sporočila v spletnem forumu). Taki primeri seveda niso pogosti, vendar pa spet ne tako zelo redki (glej primer izjemno kakovostnega bolonjskega magisterija Lutman ali pa že omenjeni primer stare univerzitetne diplome Logar).

V pogledu interakcij je zato še posebej smiselno, da v uvodnem pogovoru z mentorjem ali pa kdaj drugič na začetku procesa vnaprej fiksiramo frekvenco srečanj, in to kar najbolj formalno. Razmak je odvisen od mentorjeve ocene samostojnosti študenta. V primeru slabše samostojnosti je npr. 100 ur dela na diplomi lahko tvegano, saj lahko študent v tem času zavije v napačno smer in izgublja čas. Tako lahko določimo mesečna srečanja ali srečanja npr. na vsakih 40–50 ur dela, pri čemer je zelo pomembno, da vsakič na osnovi ocenjenega časa vnaprej določimo datum naslednjega srečanja, ki je po možnosti fiksen, sicer pa vsaj okviren.

Mnogim študentom izjemno pomaga, da imajo nek fiksen in vnaprej točno določen rok. Dogovori v smislu, da naj se študent naslednjič oglasi, pač ko bo zaključil določen korak oziroma fazo ali celo po tem, ko bo poslal naslednje besedilo (nakar šele bo mentor določil termin), so sicer običajni, vendar so za določene študente premalo zavezujoči. V takem primeru je idealno, da se določi oboje, rok, do katerega študent pošlje besedilo, in tudi termin, ko se oglasi.

 

<< Nazaj Naprej >>