Neposredno po zagovoru oziroma po pozitivno ocenjenem diplomskem delu se običajno že lahko prevzame začasno potrdilo o diplomiranju, s katerim diplomant uveljavlja svoje pravice (nadaljevanje študija, prijava na razpise, potrdilo za napredovanje v službi ipd.). S potrdilom o diplomi lahko študent razveseli delodajalce oziroma sorodstvo.

Smiselno je – in tudi sicer je to vljudno in primerno –, da o diplomiranju obvestimo (posredujemo URL- ali PDF-povezavo) ter se zahvalimo vsem, ki so v diplomi sodelovali oziroma nam pomagali (npr. sponzorji, osebe, ki so nam kakorkoli pomagale, izvedenci, s katerimi smo opravili intervju). Če nam je npr. določena raziskovalna agencija omogočila brezplačno anketiranje, je primerno, da se zahvalimo.

Ožje prijatelje in sorodstvo (predvsem starše) se lahko dodatno razveseli še s povabilom na uradno podelitev listine. Podelitev diplomske listine se namreč izvede na posebni svečani prireditvi s krajšim kulturnim programom, kjer se nekajkrat letno listine podeljuje večjemu številu diplomantov. Znano je, da je to v tujini pogosto zelo velik in poseben družinski ritual z obilo fotografiranja in s posebno kostumografijo. Vse to se počasi seli tudi k nam, zlasti če so starši plačevali šolnino. V vsakem primeru se starši in naši ostali bližnji tega dogodka praviloma močno razveselijo, bistveno bolj, kot si novopečeni diplomant to običajno predstavlja. Za mnoge starše je namreč pomemben življenjski projekt, da spravijo otroka do diplome. To neredko občutijo kot svojo zadnjo starševsko dolžnost. V tem pogledu se je smiselno malce prilagoditi in omogočiti bližnjim to veselje, četudi so študentu tovrstne slovesnosti oziroma ceremonije morda odveč.

Zgoraj navedeno se nanaša na vljudnostne geste oziroma družabnosti, ki so vezane formalne vidike prevzema diplomske listine. Neodvisno od tega pa seveda lahko novi diplomant uporabi diplomo kot povod za manjše ali večje zahvalno praznovanje oziroma druženje s kolegi, prijatelji in družino.

Zelo pomembno tudi je, da se na osnovi vabila, ki ga študent prejme takoj po diplomi, vpiše v alumni klub fakultete, saj je nadaljnje mreženje s profesorji in kolegi v karieri izjemno koristno.

Primerno je tudi, da sodelujemo v elevacijskih anketah, ki spremljajo diplomante, in s tem pripomoremo k izboljšanju študijskega procesa fakultete. Ne gre pozabiti, da smo v Sloveniji izobrazbo prejeli brezplačno in so torej država, družba, fakulteta, profesorji in družina v naše izobraževanje vložili veliko sredstev in napora. Študent, ki bo imel od tega celo življenje koristi, pa za to ni plačal praktično ničesar. V Sloveniji se zdi študentom to precej samoumevno, zato je koristno, če se kdaj pogovorijo s kom iz Velike Britanije, Kanada ali ZDA. Najmanj, s čimer se torej lahko oddolžimo, je sodelovanje v anketnih evalvacijah.

Vse zgoraj navedene poteze v prvi vrsti kažejo in tudi razvijajo osebnostno zrelost diplomanta. Takojšnja in brezobzirna pozaba vseh, ki so k diplomi pripomogli, in zgolj sebično zasledovanje svojih nadaljnjih življenjih ciljev sta zelo slaba popotnica za osebno integriteto in nadaljnjo kariero.

<< Nazaj Naprej >>