Kontrolni seznam vprašanj (angl. checklist) za preverjanje aktivnosti v koraku ODLOČITEV:

 • Ali smo se odločili za umestitev procesa diplomiranja v zadnji letnik študijskega programa, tako kot je to predvideno s predmetnikom in s kreditnimi točkami?
 • Če se za diplomiranje v zadnjem letniku (še) nismo odločili ali pa obdobja diplomiranja še nimamo določenega:
  • Imamo za odlog res dobre razloge?
  • Se zavedamo, kakšna je – na osnovi izkušenj in usod drugih študentov – verjetnost, da po odlogu ne bomo nikoli diplomirali?
  • Ali poznamo vsa tveganja, ki jih prinaša odlog diplomiranja?
  • Smo seznanjeni s celotnim spektrom posledic nediplomiranja?
  • Ali razumemo in tudi verjamemo, da nam (zaradi v letu 2016 spremenjenih predpisov) za ohranitev absolventskega statusa ni treba odlagati diplome?
  • Smo se pozanimali, kdaj je zadnji rok za diplomiranje za naš program, kdaj nam bo fakulteta začela zaračunavati (koliko?) ali predpisovati dodatne izpite?
  • Smo v svojem sistem opomnikov označili datum (najpozneje čez pol leta), ko preverimo odločitev o umestitvi procesa diplomiranja?
 • Če smo za proces diplomiranja že izbrali časovno obdobje (bodisi v zadnjem letniku bodisi kasneje):