Priporočila obsegajo (brez uvoda) šest poglavij, ki sovpadajo s ključnimi koraki procesa diplomiranja.

ODLOČITEV je poglavje, ki postane pomembno, ko se začnejo razmišljanja o diplomi. To se največkrat zgodi v zadnjem letniku študija, ko stečejo uradne priprave za diplomiranje tekoče generacije, lahko pa tudi prej ali pa pozneje. V vsakem primeru mora razmišljanje o diplomi pripeljati do jasne odločitve, kdaj točno bo proces diplomiranja potekal.

PRIJAVA je poglavje, ki postane pomembno v trenutku, ko se proces diplomiranja dejansko prične. Predpogoj za prijavo je seveda predhodna jasna in premišljena odločitev za diplomiranje. V primeru sprotnega študija se prve uradne formalne aktivnosti glede prijave običajno pričnejo v prvem semestru zadnjega letnika, zaključijo pa v začetku drugega semestra z oddano prijavo. Izbira teme in mentorja ter prijavljanje diplome zahtevata od študenta nekaj deset ur dela, ki pa se praviloma razvlečejo čez več mesecev.

NAČRT se nanaša na trenutek, ko se je treba za osrednje delovne aktivnosti pripraviti organizacijsko, etično, časovno in tehnično. To se običajno zgodi po oddani prijavi, lahko pa tudi že pred prijavo ali po njej. Gre za izjemno pomembno aktivnost, ki lahko sama po sebi sicer zahteva le nekaj ur časa, morda celo zgolj eno samo uro ali pa še manj. Na drugi strani namreč lahko opustitev ustreznega načrtovanja, prepuščanje celotnega procesa toku slučajnosti, ad-hoc odločitvam ter zdravi pameti povzroči nepotrebne težave in ne-optimalen proces.

RAZISKOVANJE predstavlja srčiko diplomskega dela. Zavzema tudi glavnino časa, ki je potreben za celoten proces diplomiranja. Običajno se razteza čez več mesecev. Poglavje obravnava predvsem organizacijske in procesne vidike, pri čemer je poseben poudarek na znanstveni argumentaciji in metodologiji ter na razmerju med teorijo in empirijo. Sistematično so v poglavju obdelane tudi tipične težave, ki se lahko v tem procesu pojavijo.

PISANJE je poglavje, ki je posvečeno ubesedovanju in strukturiranju besedila ter odgovarjajočim fazam nastajanja vmesnih osnutkov. Dotika se tudi formalnih vidikov, ki so za pisanje nadvse pomembni. Pisanje je seveda tesno povezano z raziskovanjem; včasih potekata obe aktivnosti celo vzporedno, večinoma pa pisanje sledi raziskovanju.

ZAKLJUČEK je poglavje, ki postane pomembno v trenutku, ko je pisanje povsem končano. Najprej je obravnavan proces oddajanja diplome, vse do zagovora oziroma do uspešno ocenjene diplome. Skupaj s čakanjem na administrativno procesiranje, usklajevanjem terminov in evalvacijo s strani komisije lahko celoten korak oddajanja običajno traja več tednov, čeprav sama aktivnost oddajanja zahteva na strani študenta le nekaj ur časa ali še manj. Nadalje je v poglavju obravnavan zagovor (če je s programom predviden), kjer gre za enourno seanso javne predstavitve, ki od študenta terja še nekaj dodatnih ur priprav. Poleg tega poglavje obravnava tudi napredno promoviranje diplome. Gre za neobvezne (opcijske) aktivnosti, ki zahtevajo minimalno časa, hkrati pa lahko pomembno pripomorejo k izboljšanim možnostim za dobro delovno kariero.

Šest poglavij na prvem nivoju je na drugem nivoju strukturiranih v 25 podpoglavij, ki so na tretjem nivoju nadalje razdeljena v 105 razdelkov.