Pisanje je tesno prepleteno z raziskovanjem (glej poglavje 5 Raziskovanje); skupaj predstavljata osrednji del aktivnosti diplomiranja.

V procesnem smislu je pri pisanju pomembno naslednje: organizacija aktivnosti in ustrezen ton pisanja (podpoglavje 5.1 Splošne usmeritve), zagotavljanje logične strukture (5.2 Struktura) in optimalno zaporedje izdelovanja osnutkov (podpoglavje 5.3 Faze pisanja).

V formalnem smislu je treba poskrbeti za ustrezen jezik (podpoglavje 5.4 Jezik in izražanje) ter za urejenost bibliografije, citatov, tabel, grafov in preloma (5.5 Format besedila).

Glavni poudarki koraka pisanja so združeni v kratkem seznamu kontrolnih vprašanj oziroma odkljuknici (angl. checklist).

<< Nazaj Naprej >>