Ko je diplomska naloga jasno opredeljena (ni nujno, da je tudi že formalno prijavljena), mentor izbran in aktivnosti ustrezno organizirane, sledi osrednji korak – raziskovanje in pisanje. Navedene aktivnosti tudi v časovnem smislu predstavljajo veliko večino diplomskega procesa (90 % in več).

Čeprav sta raziskovanje oziroma pisanje tesno prepletena in včasih potekata hkrati, sta zaradi zaokroženosti obravnave predstavljena v ločenih poglavjih, najprej raziskovanje (poglavje 4), nato pisanje (poglavje 5). Pri obravnavi obeh poglavij pa je osnovno vodilo poljuden in praktičen pristop. Obema poglavjema je skupna tudi identifikacija in odpravljanje težav, ki se lahko pojavljajo pri delu.

V okviru raziskovanja je pomembno predvsem naslednje: vzpostavitev ustreznega odnosa med teorijo in empirijo, korektna uporaba argumentacije in razumevanje posebnosti, ki jih ima empirični del,

Glavni poudarki koraka odločanja so zbrani tudi v seznamu kontrolnih vprašanj oziroma odkljuknici (angl. checklist).

 

<< Nazaj Naprej >>