Proces diplomiranja je – v primerjavi z drugimi študijskimi obveznostmi (izpiti, seminarske naloge) – časovno obsežen in kompleksen, zato se je nanj treba ustrezno pripraviti. V tem okviru so nastala tudi pričujoča priporočila. Njihov osnovni namen je spodbuditi optimalen potek procesa diplomiranja, brez tipičnih napak in neproduktivne porabe časa. Na tej osnovi se lahko izognemo vrsti nepotrebnih težav in odvečnim interakcijam z mentorjem oziroma fakultetno administracijo.

Čeprav so priporočila splošna in naslavljajo vse vrste zaključnih del terciarnega izobraževanja, se uporabljeni primeri in ilustracije nekoliko pogosteje nanašajo na družboslovje, natančneje na študijske programe Družboslovne informatike, Fakultete za družbene veda, Univerza v Ljubljani.

Priporočila obravnavajo predvsem organizacijske in procesne vidike diplomiranja. Ne lotevajo se vsebinskih vprašanj, ki so odvisna od specifičnega področja, niti podrobneje ne obravnavajo formalnih vidikov, ki so urejeni s fakultetnimi predpisi. Kljub temu so pri določenih obravnavah občasno navedene tudi nekatere ilustracije vsebinskih in formalnih vprašanj.

Priporočila seveda niso uradni dokument, temveč gre za napotke in usmeritve, ki lahko dopolnjujejo fakultetne predpise.