• Bučar, Bojko, Zlatko Šabič, Milan Brglez, in Monika Kalin Golob. 2002. Navodila za pisanje: seminarske naloge in diplomska dela. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
  • Eco, Umberto, Polona Mesec, Bernard Nežmah, Martin Grum, in Martina Ožbot. 2003. Kako napišemo diplomsko nalogo: [esej]. Ljubljana: Vale-Novak.
  • Južnič, Stane, Boštjan Markič, in Primož Južnič. 1992. Diplomska naloga: napotki za izdelavo. Ljubljana: Amalietti.
  • Machi, Lawrence A., in Brenda T. McEvoy. 2014. The literature review: six steps to success. Thousand Oaks (Calif.): Corwin.
  • Rocco, Tonette S., in Tim Hatcher. 2011. The Handbook of Scholarly Writing and Publishing. San Francisco, Calif: Jossey-Bass