Poleg navideznega pomanjkanja časa, kjer je v ozadju v resnici problem motivacije (4.4.1 Upad motivacije), obstaja tudi realno pomanjkanje časa. Zahtevne službe, družinske zaveze ali druge osebne okoliščine lahko upravičeno odvzamejo vso potrebno energijo. V tem okviru si velja ogledati podpoglavje o podrobnem časovnem načrtu (3.2 Časovni načrt), kjer je podanih nekaj idej za samoorganizacijo v težavnih razmerah.

Izredno pomembno je, da študent o svoji težavi odkrito komunicira s svojim socialnim krogom. S tem bo naredil dodatno zavezo, hkrati pa bo lahko prejel podporo tako v emocionalnem kot tudi praktičnem smislu, posebej v obliki morebitne pomoči pri procesu diplomiranja (npr. branje osnutkov) in razbremenitev pri drugih opravilih (npr. gospodinjskih, družinskih).

Razmisliti velja tudi, da se jezikovno in tehnično urejanje v večji meri kot sicer prepusti zunanjim izvajalcem.

Upoštevati pa velja tudi pristope pri obravnavi v podpoglavjih 4.4.1 Upad motivacije in 4.4.4 Premajhna intenzivnost dela.

<< Nazaj Naprej >>