Jezik je izjemno pomemben in nemalo diplomantov mora zaradi slabega jezika diplomo po zagovoru še enkrat oddati. To je seveda nadvse neugodno, saj med drugim povzroča dodatne sitnosti, stroške in niža oceno. Zato je v tem pogledu potrebna posebna skrbnost in priprava. Jezik je še posebej kritičen v povzetku, ki mora biti v vseh pogledih brezhiben, pa tudi v uvodu in zaključku (posebej na začetkih in na koncu).

Jezikovno izražanje je širok pojem in se lahko razteza od dramaturgije pripovedovanja do členitve, strukturiranja, oblikovanja odstavkov, stavkov, povedi pa vse do problema slovničnih in tipkarskih napak.

Nekateri študenti so v jezikovnem smislu zrelejši in samostojnejši, nekateri manj. S slednjimi bo imel mentor verjetno nekoliko več dela, več pripomb, več sestankov, več različic. K jezikovni kulturi pripomore tudi sam študij, zato so v tem pogledu študenti družboslovja in humanistike v prednosti v primerjavi s tehniko in naravoslovjem, kjer se študenti včasih šele pri diplomi prvič srečajo z izzivi pisanja daljšega besedila. Res pa je tudi, da so v primeru družboslovja in humanistike pričakovanja nekoliko večja, zahtevnejša pa je tudi narava besedil.

V vsakem primeru mora študent vložiti maksimalne napore, da je besedilo, ki ga odda, po njegovih najboljših močeh čim bolje strukturirano, dorečeno in tekoče ter jezikovno čim bolj urejeno, tako da ne bo s tem brez potrebe obremenjeval mentorja. Zato mora najprej sam že pred vsako oddajo osnutka besedilo večkrat pregledati, ga izboljševati in sam zase izdelati več različic. Kot je bilo že omenjeno pri fazah pisanja (podpoglavje 5.3 Ključne faze), mora biti študent z določenim osnutkom, preden ga odda, zadovoljen in prepričan, da ga ob dodatnih naporih (npr. še ena različica) ne bi mogel napisati bistveno bolje.

V nadaljevanju je najprej sistematično obnovljeno, kako zagotovimo povezanost besedila (podpoglavje 5.4.2 Povezanost besedila), nato pa so obravnavane s tem povezane težave (5.4.3 Problemi z izražanjem). Predstavljena so tudi osnovna priporočila (5.4.4 Osnovna jezikovna načela), vprašanje strokovnih izrazov (5.4.5 Strokovni izrazi) in napotki za proces lektoriranja (5.4.6 Lektoriranje).

 

<< Nazaj Naprej >>