Na osnovi vsega povedanega je mogoče skicirati shemo odločanja v procesu diplomiranja.

Slika 1: Shema odločanja v procesu diplomiranja

Zaključimo lahko predvsem naslednje:

  • najpriporočljivejše je napredovati navpično do diplome, brez vseh zamikov v desno;
  • če že pride do odloga, je pomembno, da proces nadaljnjega odločanja formaliziramo in se tako vedno nahajamo v enem od varnih blokov, bodisi na diplomi dejansko delamo – kar pomeni predvsem tri osrednje delovne faze: izbiro in prijavo (poglavje oziroma faza 2), načrt in organizacijo (faza 3) ter raziskovanje in pisanje (faza 4) – bodisi smo v procesu načrtovanega odloga oziroma čakanja, ki se sistematično preverja vsaj polletno (glej podpoglavje 1.1.3 Formalizacija odločitve);
  • izogibamo se posebnih obravnav (podpoglavje 1.4.3 Posebna obravnava), če pa do njih pride, jih izpeljemo celovito in izčrpno, predvsem pa eksplicitno in formalno.

Dodati velja, da gre pri zgornji odločitveni shemi za formalen vsebinski prikaz vsebinskih odločitev. Sheme, ki formalizirajo administrativne procese postopkov diplomiranja, so namreč nekaj povsem drugega (glej npr. procesne sheme, ki so jih za svoje specifične potrebe formalizirali na Fakulteti za upravo).

 

<< Nazaj Naprej >>