Člane komisije novopečeni diplomanti po razglasitvi včasih vabijo na pijačo, je pa res, da profesorji za to praviloma nimajo časa in so pogosto že sam zagovor s težavo umestili v svoj natrpani delovnik.

Poleg tega mnogim ne odgovarja posedati v hrupnih študentskih barih okoli fakultete, posebej pozimi.

Za kratek pogovor in kramljanje, če si tega res želimo, je lahko učinkovit majhen pogrinjek kar na mestu samem; na to profesorji skoraj vedno pristanejo, vsaj v minimalnem obsegu. Res pa je, da je to treba organizirati in načrtovati vnaprej, posebej zato, ker so v takem primeru lahko težave s prostorom (diplome se lahko v določenem prostoru vrstijo v razmaku ene ure).

Če bi člane komisije res radi povabili, je treba:

  • komisijo o tem obvestiti vnaprej, bodisi osebno, pisno bodisi po e-pošti, da si vzame še petnajst ali trideset minut časa. Dobro je njen odziv pridobiti vnaprej;
  • izbrati najmirnejši lokal (razen če je poletje in so zunaj mize) oziroma nek drug prostor na fakulteti. Za diplomo je namreč, kot rečeno, pogosto rezerviranih le šestdeset minut, zato je v takem primeru priporočljivo nadaljnjo razpoložljivost prostora vnaprej preveriti in po potrebi (v sodelovanju z mentorjem) prostor rezervirati.

Dodati velja, da so v tem pogledu med fakultetami velike razlike. Na množičnih (družboslovnih) fakultetah postajajo tovrstne družabnosti vse bolj neobičajne, medtem ko je lahko na manjših (posebej naravoslovnih in tehniških) fakultetah ponekod to še vedno pravilo.

<< Nazaj Naprej >>