Dobra začetna organiziranost je bistvena, če želimo diplomo napisati učinkovito in brez nepotrebne izgube časa. Podroben načrt lahko izdelamo še pred izbiro teme, lahko vzporedno s procesom prijave, lahko pa šele po prijavi, kar je tudi najobičajnejše. Bistveno je, da ga naredimo najkasneje do trenutka, ko je jasno, da je naše (realno izbrano) polletno obdobje diplomiranja tukaj in se bomo osrednjega dela diplome – to je raziskovanja in pisanja – dejansko lotili.

Pred začetkom osrednjega procesa diplomiranja se je v fazi načrtovanja smiselno razgledali po ključnih temah: 3.1 Projektni plan, 3.2 Časovni načrt, 3.3 Priprave in 3.4 Avtorstvo in etika. Posebej etični vidiki so zelo pomembni in jih ne bi smeli podcenjevati ali spregledati, kar je sicer zelo pogosto.

Načrtovanju procesa diplomiranja ne zahteva veliko časa in poglabljanja, ampak gre predvsem za sistematičen razmislek, ki običajno zahteva – po tem, ko smo se seveda pred tem ustrezno razgledali in informirali – od študenta okoli uro časa ali še manj. V tem okviru lahko za hitro in učinkovito preverjanje, ali je naš načrt diplomiranja ustrezen, uporabimo kontrolni seznam vprašanj oziroma odkljuknico (angl. checklist)).

 

<< Nazaj Naprej >>