Poleg projektne oziroma časovne organiziranosti je potrebno zagotoviti tudi osnovno delovno okolje in druge pogoje, ki so pomembni za učinkovit potek procesa diplomiranja. V tem okviru je pomembna ustrezna delovna organiziranost (3.4.1 Organizacija dela) in računalniška podpora (3.4.2 Informacijska podpora. Pravočasno je treba predvideti tudi bralce naše diplome (3.4.3 Zunanji bralci) in lektoriranje (3.4.4 Načrt lektoriranja), kot tudi morebitno promocijo (3.4.5 Načrt promocije) in druge vidike (3.4.6 Ostale priprave).

 

<< Nazaj Naprej >>