Na tej točki se morda pojavi vprašanje, katere vrste avtorske pomoči tretjih oseb so – ob pogoju, da jih seveda jasno navedemo oziroma citiramo – sploh dovoljene. Odgovor je, da so to lahko predvsem vidiki, ki so podporni za našo diplomo, kar pomeni, da ne segajo na področje znanj in kompetenc, ki jih predpostavlja oziroma daje odgovarjajoči študijski program, in bi jih torej kot diplomant moral obvladati in v diplomi tudi izkazati. Z dovoljenjem mentorja in izrecno navedbo so torej lahko v diplomi določenih primerih dopustne naslednje oblike avtorske pomoči tretjih oseb:

    • avtorske ideje in predlogi, ki ne segajo v jedro našega avtorskega prispevka, in so nam jih brezplačno posredovale določene osebe, bodisi iz našega socialnega kroga bodisi druge osebe, kot tudi avtorske ideje in predlogi, ki so nam jih proti plačilu posredovali morebitni poznavalci (npr. eksperti, konzultanti). Odgovarjajoči prispevek seveda izrecno citiramo kot osebno korespondenco z določno osebo določenega dne;
    • specifični avtorski prispevki dodatnega oziroma podpornega pomena, ki niso s področja kompetenc našega študijskega programa. To velja zlasti za specializirane storitve kot npr. področno specifična ekspertna mnenja, izdelava podpornega računalniškega programa, prevod iz določenega jezika ipd. Odgovarjajoči izdelek oziroma prispevek seveda jasno navedemo;
    • tehnična podpora, kot so storitve grafičnega oblikovanja, napredna izdelava bibliografije;
    • v posebnih primerih se lahko z dovoljenjem mentorja in z izrecno navedbo dogovorimo tudi za napredno jezikovno pomoč (glej 4.5 Lektoriranje).

Dodati velja, da je za vse navedene primere – kot tudi za ostale vidike, ki so lahko potencialno kakorkoli sporni – smiselno mentorjevo soglasje pridobiti pismeno, torej vsaj preko emaila, kar nam bo lahko v primeru nejasnosti in težav služilo kot dodatno kritje oziroma utemeljitev.

<< Nazaj Naprej >>