Ko smo v okviru prvega koraka sprejeli ustrezne odločitve glede časovne umestitve (1.1. Ključno vprašanje) in zahtevnosti (1.2 Nivo zahtevnosti), je na vrsti drugi korak – prijava. Pri tem velja izrecno opozoriti, da brez jasne predhodne odločitve o časovni umestitvi procesa diplomiranja (1.1.2 Realnost odločitve) nadaljnji koraki verjetno niso smiselno, zagotovo pa niso učinkoviti. Ravno tako velja opozoriti, da se s prijavo začenjajo tudi razmeroma kompleksni administrativni procesi, ki se med fakultetami in programi lahko razlikujejo. Odlična ilustracija njihove kompleksnosti so že omenjene procesne sheme, ki so jih – za svoje specifične potrebe – formalizirali na Fakulteti za upravo. Če na drugih fakultetah tovrstnih shem nimajo formalno izrisanih, to ne pomeni, da so odgovarjajoči procesi pri njih enostavnejši.

Korak prijavljanja obsega aktivnosti, ki so povezane z izbiro teme (2.1 Izbira teme), izbiro mentorja (2.2 Mentor), obravnavo virov (2.3 Literatura in viri) ter s prijavo (2.4 Proces prijave). Pri tem je treba ločevati vsebinski osnutek oziroma delovno dispozicijo (2.4.1 Vsebina prijave), ki je predpogoj za začetek osrednjega dela (raziskovanje in pisanje), od same formalne prijavo (2.4.2 Formalna prijava), kjer gre za uradno vlogo.

Celoten proces prijave praviloma zahteva nekaj deset ur dela, ki pa se pogosto razvlečejo čez daljše obdobje. Dodati velja, da so za hitro seznanjanje z bistvenimi vidiki procesa prijavljanja glavni opomniki zbrani v odgovarjajoči odkljuknici (angl. checklist).

 

<< Nazaj Naprej >>