Glavnina težav, s katerimi se srečujemo pri pisanju diplome, je obravnavana v ustreznih podpoglavjih in razdelkih znotraj petih poglavij oziroma znotraj petih korakov procesa diplomiranja. V nadaljevanju pa so obdelana še nekatera splošnejša vprašanja, ki lahko zadevajo več ali celo vse korake tega procesa. V korak raziskovanja so umeščena zgolj zato, ker se v tem koraku pojavljajo najpogosteje. Gre torej za vidike, ki presegajo okvir običajnih procesnih, organizacijskih in formalnih težav. Hkrati gre pri tem tudi za probleme, pri katerih se študent nekoliko težje obrne na mentorja (ali sploh na koga), čeprav so ti problemi lahko izredno resni in tudi razmeroma pogosti. Segajo od težav z motivacijo (4.4.1 Upad motivacije, 4.4.2 Prokrastinacija, 4.4.3 Problem začetne bariere), časom (4.4.4 Premajhna intenzivnost dela, 4.4.5 Realno pomankanje časa), mentorjem (4.4.6 Težave z mentorjem) pa do individualnih posebnosti (4.4.7 Osebne težave, 4.4.8 Vloga preteklih krivic).

Na drugi strani je treba jasno poudariti, da gre v pričujoči obravnavi še vedno zgolj za izvedbene oziroma operativne težave, pri čemer študent nima načelnih dvomov, ali želi diplomirati ali ne. Problemi, ki v osnovi oziroma načelno ogrožajo proces diplomiranja, so obravnavani drugje, in sicer v okviru nevarnosti nediplomiranja (4.4. Problem nediplomiranja).

<< Nazaj Naprej >>