Na vseh fakultetah, posebej velikih, postajajo formalnosti vse pomembnejše. Tako profesorji kot študentski referati procesirajo diplome kot po tekočem traku. Za vse to je potreben nek sistem, standardizacija, ki pa s seboj prinese do neke mere neoseben pristop. Po drugi strani tovrstni formalizmi zagotavljajo kakovost in sistematično preprečujejo anomalije.

Najmanj težav bomo imeli, če si v pogledu formata vzamemo čas in natančno preberemo uradna navodila fakultete. Na FDV so to Pravilnik o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje, Navodila za pisanje in urejanje strokovno-znanstvenih del FDV (2017) in Najpogostejše napake pri pisanju diplomskega dela. Upoštevati velja tudi morebitna dodatna navodila študijskega programa, katedre ali oddelka (v primeru programa Družboslovne informatike se npr. nahajajo kot gradivo pri predmetu Diplomski seminar).

Ob tem nikoli ne oklevamo poiskati pomoč mentorja ali strokovne službe (študijski referat), da razjasnimo dileme. Površne informacije, ki jih dobimo npr. od kolegov, so lahko pomanjkljive ali temeljijo na zastarelih pravilih, kar ima lahko neugodne posledice v obliki nepotrebnih zapletljajev.

V nadaljevanju so formalni vidiki urejanja besedila diplome obravnavani v podpoglavjih 5.5.1 Literatura in citiranje, 5.5.2 Tabele in grafi in 5.5.3 Oblikovanje besedila.

 

<< Nazaj Naprej >>