Kontrolni seznam vprašanj (angl. checklist) za preverjanje aktivnosti v koraku ZAKLJUČEK:

  • Ali smo pred oddajo diplome dali končno verzijo v pregled osebi iz socialnega kroga (sorodnik, kolega, prijatelj), da jo prelista in pri tem preveri predvsem (i) konsistentnost oziroma ujemanja oštevilčevanje poglavij v kazalu in besedilu ter (ii) morebitne napake na prvih straneh (tipkarske napake, letnica, naslov, zahvala, prazne strani, angleški prevod naslova). Zelo dobrodošlo je tudi, če (iii) prebere še abstrakt (angleški in slovenski) ter prvo in zadnje poglavlje, pri čemer opozori na morebitne napaka in nekonsistentosti.
  • Razumemo celoten administrativni proces oddajanja diplome?
  • Razumemo vlogo, pomen, potek in vse vidike zagovora?
  • Smo predstavitev ustrezno pripravili in jo časovno preverili?
  • Smo uredili hrambo podatkov in poskrbeli za varovanje morebitnih osebnih podatkov?
  • Se zavedamo, kako pomembne so lahko promocijske aktivnosti naše diplome?