Kontrolni seznam vprašanj (angl. checklist) za preverjanje aktivnosti v koraku PISANJE:

 • Razumemo, da število strani in število besed ni tako zelo pomembno, zato se ne smemo obremenjevati z “nalaganjem” praznih besed ali izpuščanjem pomembnih zadev – pomembno je pisati zgolj stavke, ki gradijo kakovostno, smiselno in realno besedilo, na osnovi katerega bomo dosegli zastavljene cilje?
 • Karkoli oddamo mentorju mora imeti oštevilčene strani, kazalo in izveden črkovalnik.
 • Smo preverili, če smo za proces pisanja res dobro pripravljeni in organizirani?
 • Zagotavljamo vse vidike dobrega toka pripovedi in povezanosti besedila?
 • Upoštevamo osnovna načela strukturiranja?
 • Smo okvirno dorekli oziroma predvideli, kdaj in koliko osnutkov bomo posredovali mentorju?
 • Smo pridobili mentorjevo odobritev oziroma mnenje, preden se bomo lotili (brez dogovora o dodatnih vmesnih interakcijah) celotnega osnutka diplome?
 • Upoštevamo osnovna jezikovna priporočila?
 • Je vloga lektoriranja jasno planirana in v fazi pisanja tudi izvedena?
 • Se zavedamo pomena urejenosti literature, tabel in grafov ter oblikovanja besedila?
 • Imamo vnaprej opredeljeno okvirno strategijo, kako ravnati v primeru, da se pri pisanju pojavijo težave?