Podobno kot je mogoče imeti somentorja, je mogoče diplomo pisati skupaj s kolegom študentom. V takem primeru gre za sodiplomiranje oziroma skupinsko diplomo, kjer npr. dva motivirana študenta (lahko tudi več) hkrati obravnavata eno temo in napišeta enovito oziroma skupno diplomo, ki se nato tudi zagovarja v eni sami seansi. Seveda so vsi študenti, ki sodelujejo pri sodiplomiranju, pri tem enakovredni soavtorji diplome. Tovrsten pristop je posebej primeren za večje raziskave oziroma projekte, ki so sicer preobsežni, da bi jih bilo mogoče obravnavati v eni sami diplomi, hkrati pa so preveč celoviti oziroma enoviti, da bi jih bilo mogoče na enostaven način med seboj ločiti in jih zaokrožiti v dve samostoječi diplomi (ali več).

Sodiplomiranje je vsekakor možnost, ki je bistveno premalo poznana in se zato premalo izkorišča, še posebej ker prinaša študentom izredno dragoceno izkušnjo timskega dela, mentorju pa v primerjavi z odgovarjajočim mentorstvom ločenih diplom kljub vsemu nekoliko manj dela, čeprav je tovrstno mentoriranje v pogledu koordiniranja nekoliko kompleksnejše.

 

<< Nazaj Naprej >>