Predpogoj, da se lotimo prijave, je jasna odločitev glede identifikacija obdobja, v katerem bo proces diplomiranja potekal. Kontrolni seznam vprašanj za preverjanje aktivnosti v koraku PRIJAVA je naslednji:

Pred pogovorom z mentorjem:

 • Ali smo se proaktivno odločili, kako bomo poiskali temo za diplomo (ali prepuščamo, da nas pri tem vodi ali celo prisili študijski ritem oziroma administrativni sistem)?
 • Smo se odločili zgolj za sestanek z izbranim mentorjem ali tudi za neformalne pogovore z drugimi potencialnimi mentorji?
 • Ali smo izdelavo in formalno oddajo prijave pravočasno načrtovali in jo časovno umestili?
 • Smo pretehtali razloge za in proti somentorstvu oziroma sodiplomiranju?
 • Smo se na prvi sestanek z mentorjem ustrezno pripravili in zagotovili, da se obravnava vse ključne teme?

Po pogovoru z mentorjem:

 • Smo identificirali ožji in širši krog gesel oziroma iskalnih nizov za pregled virov?
 • Smo pregledali vsaj osnovni krog literature in pregledovanje virov na spletu porabili vsaj štiri ure?
 • Smo prijavo napisali v skladu s fakultetnimi navodili in tudi v skladu s priporočili?
 • Smo dobro razmislili o ustreznem naslovu?
 • Smo našli ustrezno ravnovesje med podrobnostjo prijave inčim večjo odprtostjo?
 • Smo se odločili za časovno ločitev vsebinskega osnutka (delovne dispozicije) od formalne prijave? Če da – smo časovno umestitev obeh delov res dobro razmisli?
 • Razumemo administrativni proces oziroma potek prijave?
 • Ali smo bili pri pripravi osnutka prijave kar najbolj skrbni? Smo osnutke pripravili po svojih najboljših močeh in jih pred oddajo mentorju večkrat prebrali, tako smo bili z njimi pred oddajo zadovoljni, saj jih bistveno bolje ne bi mogli napisati? Smo pred oddajo opravili skrben jezikovni pregled (npr. vejice, črkovalnik)?