Ko je diploma dokončno napisana, nastopi nekaj pomembnih administrativnih korakov, ki se lahko med fakultetami in študijskimi programi nekoliko razlikujejo. V nadaljevanju je zato podan zgolj splošen pregled, ki pa okvirno velja za praktično vse programe.

Proces zaključevanja diplome je mogoče strukturirati v administrativne postopke, ki so povezani z oddajanjem diplome (6.1 Oddaja) in s seanso (morebitnega) javnega zagovora (6.2 Zagovor). Pri tem se pogosto pozablja na potencialne aktivnosti po diplomi, ki vključujejo predvsem urejanje hrambe ter dodatno promoviranje diplome (6.3 Aktivnosti po diplomi).

Ob tem velja dodati, da so glavni poudarki koraka zaključevanja povzeti tudi v odgovarjajočem seznamu kontrolnih vprašanja oziroma odkljkuknici (angl. checbox).

<< Nazaj Naprej >>