Empirični del je običajno osrednji in v smislu izpostavljenosti tudi najbolj kritičen del vsak diplome. Nanaša se na aktivnosti zbiranja primarnih podatkov (kvantitativno in kvantitativne raziskave), v širšem smislu pa vključuje tudi formalizirane teoretsko-analitične pristope in različne implementacije, aplikacije, izpeljave ter kreativne rešitve (glej podpoglavje 3.1 Projektni plan). V najširšem smislu zato empirija vključuje vse aktivnosti, kjer na osnovi nekega vnaprej določenega formalnega pristopa (metodološkega ali kreativnega), nastajajo nova znanja, strokovne novosti ali nove rešitve, pa tudi nove implementacije obstoječih pristopov.

Empirični del je nadvse pomemben tudi za teoretično razumevanje problematike, saj smo šele takrat, ko je treba nekaj izmeriti, implementirati, dokazati ali izdelati, zares prisiljeni razumeti obravnavani problem in se vanj dokončno vživeti. Najlepše se to vidi v primeru izdelave anketnih vprašalnikov, ko študenti na začetku pogosto kreirajo zelo nebogljena, diletantska, nepoznavalska, naivna ali celo napačna vprašanja, vse dokler ne ugotovijo, da se morajo v vsebine najprej res temeljito poglobiti.

<< Nazaj Naprej >>