Nekateri študijski programi imajo formalen zagovor z dvo-do tričlansko komisijo. V primeru somentorstva se število ocenjevalcev oziroma članov komisije lahko še nadalje poveča. Podrobnosti so odvisne od fakultetnih pravil, ki se lahko med programi razlikujejo tudi v pogledu formalnosti in poteka zagovora. V nadaljevanju je predstavljen običajen potek, ki se na podoben način izvaja na večini članic Univerze v Ljubljani (na FDV npr. to ureja Pravilnik o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje).

<< Nazaj Naprej >>