Naslednji ključni korak oziroma interakcija z mentorjem je na točki, ko je narejenih približno 10–20 strani besedila, lahko pa se študent z mentorjem dogovori tudi za obsežnejše besedilo. Gre za nek zaokrožen del, ki ga je dobro spisati takoj, ko študent predela dovolj teorije ali empirije, tako da je jasno, da nadaljnje delo oziroma poglabljanje na ta del ne bo več bistveno vplivalo. Navedeno besedilo je pomembno, ker se dokončno vidi, kako študent piše, citira in strukturira. Ob tem lahko mentor oceni analitičnost ter morebitne vsebinske, metodološke ali jezikovne težave. V primerih, ko sta empirični ali teoretski del razmeroma neodvisna, je lahko koristno, da študent spiše in na tej točki odda obe testni besedili. Na tej osnovi bo imel mentor zelo jasno sliko o dorečenosti obeh delov. Če pa spiše le enega, naj bo to tisti, ki je potencialno bolj problematičen.

Na osnovi pozitivne povratne informacije mentorja študent izdela osnutek celotne diplome. Lahko je sicer treba izvesti še dodatne bolj ali manj temeljite interakcije – elektronske, telefonske ali osebne. Na tej osnovi se zato lahko do končnega besedila izmenja še več delnih osnutkov posameznih delov.

V primeru kompleksnejših tem, problemov ali celo zapletov, ko je potreben podroben odziv na besedilo, pa je daleč najučinkoviteje, da se osnutek pogleda in komentira v živo, na osebnem srečanju ob skupnem pregledovanju osnutka. Obširnejše komentiranje diplome s strani mentorja (npr. comments in track changes) namreč pogosto ni učinkovito – primerno je predvsem za formalne, jezikovne vidike. Ker pa gre na tej točki predvsem za strukturne, vsebinske in konceptualne komentarje, ki so lahko precej kompleksni, je primernejša osebna interakcija, saj lahko prihaja do nesporazumov. Mentor lahko s tem porablja čas dvakrat – najprej da bere in jih označuje, nato pa se mora svojih komentarjev pri osebni interakciji spominjati še enkrat, se vanje vživljati in dodatno komentirati oziroma interpretirati. Če pa osebne interakcije sploh ni, potem mentor najprej porablja zelo veliko dodatnega časa, da komentarje posebej natančno in podrobno pisno obrazloži, hkrati pa še vedno tvega, da komentar ni jasen in ga študent bodisi ne bo ustrezno razumel in upošteval bodisi bo to terjalo od mentorja nadaljnjo interakcijo, ki pa je v takih primerih običajno izjemno neučinkovita in časovno potratna.

 

<< Nazaj Naprej >>