Nadvse koristno je lahko, če se potrudimo za dodatno promocijo svoje diplome, ob predpostavki seveda, da je diploma kakovostna. V takem primeru bi bilo škoda, če zanjo ne bi izvedeli vsaj nekateri od tistih, ki jih to potencialno zanima.

Če smo torej izdelali kakovostno diplomo, je smiselno, da se jo tudi čim bolj razširja (diseminira) in s tem pridoda k naši strokovni in spletni identiteti. Če je diploma s področja, ki nas tudi sicer zelo zanima in bi na njem želeli delati v bodoče, je to še posebej koristno. Kako naj sicer delodajalci v brezkončnem morju informacij izvedo, da (tudi) mi delujemo na določenem področju, da nas zanima zaposlitev oziroma sodelovanje na tem področju in da smo na tem področju tudi že dodali kakovosten prispevek?

V pogledu promoviranja diplome je na voljo več strategij. V prvi vrsti je to lahko spletna promocija, kjer se uporablja Facebook, morda Twitter ali tudi druga družabna obrežja. Žal objave na družabnih omrežjih hitro potonejo. Razmeroma slabo se pojavljajo tudi v iskalnikih, zato je smiselno poiskati kanale, ki omogočajo trajno objavo in tudi bolj ciljano strokovno občinstvo.

V tem okviru je posebej pomembna smer promocije profil na omrežju LinkedIn, ki ga je smiselno izdelati najpozneje ob diplomi, če ga nismo že prej. Ogromno služb se danes posreduje in tudi pridobi prek LinkedIna. Skoraj vsak potencialni delodajalec rutinsko preverja rizične informacije na LinkedInu, posebej potencialne sodelavce. Ne imeti profila LinkedIn je kot da svetu sporočamo, da ne želimo izkoristiti niti najosnovnejših priložnosti in možnosti, ki so v digitalnem svetu na voljo za promocijo. Posredno s tem tudi sporočamo, da pravzaprav ne želimo izkoristiti vseh svojih talentov in potencialov. Pri izdelavi profila LinkedIn smo lahko inovativni in kreativni. Tako lahko že na prvi strani objavimo povzetek svoje diplome, kar je izjemno učinkovito. Smiselno se je tudi podrobneje poučiti, kako točno LinkedIn deluje, ter svoj profil ažurirati in se ustrezno povezovati.

Obstajajo tudi številne druge možnosti promocije naše diplome, od poskusa, da spišemo poljuden članek in ga pošljemo nekemu uveljavljenemu mediju, do spletnih objav, blogov (lastnih in gostujočih) ter forumskih razprav na ustreznih spletnih mestih, posebej tistih, ki so povezana s področjem naše diplome.

Sistematično velja razmisliti tudi o vseh ostalih spletnih mestih, kjer bi bila objava lahko zanimiva (npr. društva strokovna združenja ipd.). V primeru sistematične promocije je tudi primerno, da izdelamo en poseben eno- do dvostranski povzetek in ga ustrezno razširjamo. Odveč ni niti osnovna SEO-strategija (deskriptorji, generiranje povezav ipd.).

Ambiciozni študenti lahko v primeru empirične raziskave svoje primarne podatke, ki so jih zbrali, shranijo tudi v kak javen repozitorij podatkov oziroma arhiv (glej 6.3.2 Hramba podatkov). S tem bodi njihovi podatki dostopni trajno in javno, hkrati pa bodo rešeni vsi etični in metodološki problemi, ki so s hrambo povezani.

V še bolj ambicioznih primerih lahko svoje delo predelamo in objavimo kot članek v znanstveni, strokovni ali poljudni obliki ali pa zgolj kot strokoven spletni zapis. Pogosto to od nas zahteva malo napora, hkrati pa lahko pomembno pripomore k promociji diplome. Posebej primerna je objava v katerem od spletnih žurnalov ali spletnih repozitorijev (z recenzijo ali brez), kjer lahko spremljamo tudi obiskanost, prenose in odzive.

V tem okviru so izrecno zanimiva spletna mesta, ki brezplačno in brez posebne recenzije objavljajo znanstvene in strokovne tekste, hkrati pa imajo izredno širok doseg, predvsem ResearchGate[1]. Presenečeni bomo, koliko bralcev oziroma prenosov (angl. download) bo imela naša diploma že po nekaj mesecih. Dodati velja, da je to tudi prav, saj smo v diplomo vložili veliko napora, zato je smiselno in produktivno, da naš intelektualni izdelek zanima še koga drugega in mu koristi.

S promocijo diplome pa ne razširjamo dometa le svoji diplomi, ampak sebi in javnosti pokažemo tudi svojo zrelost, jasnost življenjskih ciljev, pro-aktivnost, napredno poznavanje spleta in sodobno razumevanje intelektualne produkcije.

Seveda pri promociji ne smemo pretiravati in se pretirano vsiljevati. Nekaj samozavesti in celo zdravega nastopaštva je sicer pogosto koristno, zlasti kadar je naša diploma res kakovostna. Slednje seveda ne sme biti zgolj naše mnenje, ampak mnenje kompetentnih presojevalcev (npr. mentor, člani komisije, poznavalci, izvedenci s področja).

Pri promociji se je treba izogibati zapletom, ki nastanejo, kadar začnemo z aktivnostmi, za katere pa v resnici nimamo dovolj časa ali znanja. Tipičen primer je lastno spletno mesto (npr. blog), za katerega nimamo energije, da bi ga resno vzdrževali. Na tej osnovi zlahka in razmeroma neopazno nastane neko zapuščeno, nedelujoče, pozabljeno spletno mesto z neažurnimi ali celo napačnimi informacijami, ki pa je še vedno povezano z nami in nam jemlje ugled. Podobno neustrezna je lahko tudi odločitev za pripravo objave v publikaciji (ali na spletni strani), ki je za nas očitno (časovno) prezahtevna ali kako drugače neprimerna – na tej osnovi lahko zgolj izgubimo veliko časa.

[1] https://www.researchgate.net/

<< Nazaj