Člane komisije novopečeni diplomanti po razglasitvi včasih vabijo na pijačo, je pa res, da profesorji za to praviloma nimajo časa in so pogosto že sam zagovor s težavo umestili v svoj natrpani delovnik.

Poleg tega mnogim ne odgovarja posedati v hrupnih študentskih barih okoli fakultete, posebej pozimi.

Za kratek pogovor in kramljanje, če si tega res želimo, je lahko učinkovit majhen pogrinjek kar na mestu samem; na to profesorji skoraj vedno pristanejo, vsaj v minimalnem obsegu. Res pa je, da je to treba organizirati in načrtovati vnaprej, posebej zato, ker so v takem primeru lahko težave s prostorom (diplome se lahko v določenem prostoru vrstijo v razmaku ene ure).

Če bi člane komisije res radi povabili, je treba:

  • komisijo o tem obvestiti vnaprej, bodisi osebno, pisno ali po e-pošti, da si vzamejo še petnajst ali trideset minut časa. Dobro je njihov odziv pridobiti vnaprej;
  • izbrati najbolj miren lokal (razen če je poletje in so zunaj mize) oziroma nek drug prostor na fakulteti. Za diplomo je namreč, kot rečeno, rezerviranih le šestdeset minut, zato je priporočljivo vnaprej natančno preveriti in po potrebi prostor rezervirati.

Dodati velja, da so v tem pogledu med fakultetami velike razlike. Na množičnih (družboslovnih) fakultetah postaja to vse bolj neobičajno, medtem ko je lahko na manjših (naravoslovnih in tehniških) fakultetah ponekod to še vedno pravilo.

 

<< Nazaj Naprej >>