Nekateri študijski programi imajo zagovor z dve- do tričlansko komisijo, ponekod pa komisija diplomo oceni kar brez formalnega zagovora. V takem primeru se lahko zgodi, da se člani komisije izrazito razlikujejo v oceni, in takrat je potreben še dodatni ocenjevalec, saj ocene ne morejo usklajevati osebno tako kot pri zagovoru.

V primeru somentorstva se število ocenjevalcev oziroma članov komisije lahko tudi poveča. Podrobnosti so odvisne od fakultetnih pravil, ki se lahko med programi razlikujejo tudi v pogledu formalnosti in poteka zagovora. V nadaljevanju je predstavljen običajen potek, ki se izvaja na večini članic Univerze v Ljubljani (na FDV to ureja Pravilnik o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje).

<< Nazaj Naprej >>