Ko mentor diplomo potrdi in s tem oceni, da je vsebinsko ustrezna in tudi  tehnično urejena ter lektorirana, študent dokončni osnutek procesira z naslednjimi koraki:

  • diplomo študent odda – bodisi jo naloži v spletni referat bodisi jo natisne in fizično odnese v ustrezno fakultetno službo (referat) –  za tehnični pregled,
  • študent nato upošteva morebitne pripombe, ki jih tam podajo, in odpravi napake ter nato diplomo ponovno odda,
  • običajno sledi še pregled prekrivanja besedila (npr. program Turnitin) in v primeru pripomb študent diplomo ustrezno popravi in jo ponovno odda.

Celoten proces lahko postane na tej točki razmeroma kompleksen in je tudi bolj ali manj informatiziran, kar je odvisno od fakultete in informacijske podpore (glej npr. navodila na FDV).

Na nekaterih fakultetah je informatizirana tudi končna potrditev mentorja, na drugih pa mentor in študent izpolnita in podpišeta natisnjen  uradni obrazec o oddaji diplome (v primeru FDV je to Obrazec o oddaji diplomskega dela). Mentor lahko ob tem poda predloge za člane komisije, kjer mora upoštevati morebitna fakultetna navodila o številu in strukturi komisije (npr. število članov matičnega področja in število članov izven matičnega področja). Ob tem lahko poda tudi že predlog za datum zagovora.

V primeru pismenega obrazca lahko – kadar je vzpostavljeno visoko zaupanje – študent posreduje obrazec mentorju v podpis že pred tehničnim  pregledom, skupaj z osnutkom diplome, ki ga je mentor odobril. S tem se izogne dodatni interakciji oziroma dodatnemu obisku na fakulteti in določeni izgubi časa, pa tudi mentor ima s tem eno dodatno formalnost manj. Seveda je taka poenostavitev neformalna – morda je celo v nasprotju s pravili – in prinaša določeno tveganje, da bo študent izneveril zaupanje profesorja in dogovorjenih oziroma potrebnih tehničnih vidikov tehničnega urejanja ne bo ustrezno uredil. Odločitev o tem je vsekakor na strani mentorja. V prvi vrsti je odvisna od resnosti študenta in vzpostavljenega zaupanja.

 

<< Nazaj Naprej >>