Ko mentor diplomo potrdi in je tehnično urejena ter lektorirana, študent dokončni osnutek procesira z naslednjimi koraki:

  • diplomo natisne,
  • jo odnese v službo za dodiplomski študij (referat) v tehnični pregled,
  • upošteva morebitne pripombe, ki jih tam podajo, in odpravi napake,
  • požene preverjanje virov v programu Turnitin.

Na tej osnovi mentor in študent izpolnita obrazec o oddaji diplome (v primeru FDV je to Obrazec o oddaji diplomskega dela), ki ga nato tudi podpišeta. Mentor lahko ob tem poda predloge za člane komisije, kjer mora upoštevati morebitna fakultetna navodila o številu in strukturi komisije (npr. število članov matičnega področja in število članov izven matičnega področja). Ob tam lahko poda tudi že predlog za datum zagovora.

V primeru, da je vzpostavljeno visoko zaupanje, lahko študent posreduje obrazec mentorju v podpis že pred tehničnim  pregledom, skupaj z osnutkom diplome, ki ga je mentor odobril. S tem se izogne dodatni interakciji, dodatnemu obisku na fakulteti in določeni izgubi časa. Seveda taka poenostavitev prinaša tveganje, da bo študent izneveril zaupanje profesorja in dogovorjenih oziroma potrebnih tehničnih vidikov tehničnega urejanja ne bo ustrezno uredil. Odločitev o tem je vsekakor na strani mentorja in je v prvi vrsti odvisna od resnosti študenta in vzpostavljenega zaupanja.

 

<< Nazaj Naprej >>