Preden diplomo dokončno oddamo, še enkrat preverimo vse formalne vidike (podpoglavje 5.5 Formalnosti), posebej tiste, ki so bili označeni kot zelo pomembni (krepko poudarjeno besedilo). V prvi vrsti je treba slediti uradnim navodilom (v primeru FDV so to Navodila za pisanje in oblikovanje znanstvenih del, Pravilnik o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje in Najpogostejše napake pri pisanju diplomskega dela). Nadvse koristno je tudi, da študent pred oddajo diplomskega dela v tehnični pregled postopek preveri s kolegi, ki so imeli nedavno tovrstno izkušnjo, tako da izve za tipske napake.

Dodatno preverjanje na osnovi zgoraj navedenih virov vzame razmeroma malo časa, je pa zelo pomembno, zato je smiselno, da si študent za to rezervira mirno uro časa ali dve. Študenti namreč na tej točki pogosto hitijo in ne preverijo niti najbolj ključnih zadev. Posledica je po nepotrebnem izgubljen čas zaradi dodatnega popravljanja in večkratnega oddajanja v tehnični pregled ali pa nekoliko slabša kakovost diplome.

Priporočljivo je – in običajno tudi je tako –, da mentor potrdi oblikovno dokončno in jezikovno pregledano diplomo. V praksi pa včasih mentor nalogo zgolj vsebinsko odobri, nato pa zaupa študentu in mu prepusti, da poskrbi za lektoriranje in dokončno formalno obliko. S tem se celoten proces poenostavi za študenta in mentorja, saj odpade najmanj ena interakcija. Izkušnja sicer je, da študent to zaupanje nemalokrat zlorabi in za lektoriranje in formalnosti ne poskrbi (dovolj kakovostno), resda bolj nehote zaradi nerazumevanja in raztresenosti kot pa namenoma.

 

<< Nazaj Naprej >>