Po zagovoru oziroma po pozitivno ocenjenem diplomskem delu se običajno lahko takoj prevzame začasno potrdilo o diplomiranju, s katerim diplomant uveljavlja svoje pravice (nadaljevanje študija, prijava na razpise, potrdilo za napredovanje v službi ipd.) in s tem razveseli delodajalce oziroma sorodstvo.

Prijatelje in sorodstvo se lahko dodatno povabi in razveseli še z udeležbo na uradni podelitvi listin. Formalno se namreč podelitev diplomske listine izvede na posebni svečani prireditvi s krajšim kulturnim programom, kjer se nekajkrat letno listine podeljuje večjemu številu diplomantov. Znano je, da je to v tujini pogosto zelo velik in poseben družinski ritual z obilo fotografiranja in posebno kostumografijo. Vse to se počasi seli tudi k nam, zlasti če so starši plačevali šolnino. V vsakem primeru se starši in naši ostali bližnji tega dogodka praviloma močno razveselijo, bistveno bolj kot si novi diplomant predstavlja. V tem pogledu se je smiselno malce prilagoditi in omogočiti bližnjim to veselje, četudi so nam tovrstne slovesnosti morda odveč.

Zelo pomembno je, da se na osnovi vabila, ki ga prejmemo takoj po diplomi, vpišemo v alumni klub fakultete, saj je lahko nadaljnje mreženje s profesorji in kolegi v karieri izjemno koristno.

Primerno je tudi, da sodelujemo v elevacijskih anketah, ki spremljajo diplomante, in s tem pripomoremo k izboljšanju študijskega procesa fakultete. Ne gre pozabiti, da smo v Sloveniji izobrazbo prejeli brezplačno in so torej država, družba, fakulteta, profesorji in drugi v naše izobraževanje vložili velik napor. Najmanj, s čimer se oddolžimo, je sodelovanje v anketnih evalvacijah.

Smiselno je – in tudi sicer je to vljudno in primerno – da o diplomi obvestimo (posredujemo URL- ali PDF-povezavo) in se zahvalimo vsem, ki so v diplomi morda sodelovali oziroma nam pomagali (npr. sponzorji, osebe, ki so nam kakorkoli pomagale, izvedenci, s katerimi smo opravili intervju).

Vse zgoraj navedene poteze v prvi vrsti kažejo in tudi razvijajo osebnostno zrelost diplomanta. Takojšnja in brezobzirna pozaba vseh, ki so k diplomi premogli, in zgolj sebično zasledovanje svojih nadaljnjih ciljev je slaba popotnica za osebno integriteto in nadaljnjo kariero.

 

<< Nazaj Naprej >>