Nadvse koristno je lahko, če se potrudimo tudi za dodatno promocijo svoje diplome, ob predpostavki seveda, da je diploma kakovostna. V takem primeru bi bilo škoda, če zanjo ne bi izvedeli vsaj nekateri od tistih, ki jih to potencialno zanima.

Če smo torej izdelali kakovostno diplomo, je smiselno, da se jo tudi čim bolj razširja (diseminira) in s tem pridoda k naši (strokovni in spletni) identiteti. Če je diploma s področja, ki nas tudi sicer zelo zanima, in bi na njem želeli delati, je to še posebej koristno. Kako naj sicer delodajalci v brezkončnem morju informacij izvedo, da (tudi) mi delujemo na določenem področju, da nas zanima zaposlitev oziroma sodelovanje na tem področju in da smo na tem področju tudi že dodali kakovosten prispevek?

V pogledu promoviranja diplome je na voljo več strategij. V prvi vrsti je to lahko spletna promocija, kjer se uporablja Facebook, morda Twitter pa tudi druga družabna/družbena obrežja. Žal objave na družabnih omrežjih hitro potonejo. Razmeroma slabo se pojavljajo tudi v iskalnikih, zato je smiselno poiskati kanale, ki omogočajo trajno objavo in tudi bolj ciljano strokovno občinstvo.

V tem okviru je posebej pomembna smer promocije profil LinkedIn, ki ga je smiselno izdelati najkasneje ob diplomi, če ga nismo že prej. Ogromno služb se danes posreduje in tudi pridobi prek LinkedIna. Skoraj vsak potencialni delodajalec rutinsko preverja informacije na LinkedInu. Ne imeti profila LinkedIn je danes skoraj enako, kot da svetu sporočamo, da ne želimo izkoristiti niti najosnovnejših priložnosti in možnosti, ki so v digitalnem svetu na voljo za promocijo. Posredno s tem sporočamo, da pravzaprav ne želimo izkoristiti vseh svojih talentov in potencialov. Pri izdelavi profila LinkedIn smo lahko inovativni in kreativni. Tako lahko že na prvi strani objavimo povzetek svoje diplome, kar je izjemno učinkovito. Smiselno se je tudi poučiti, kako točno LinkedIn deluje ter svoj profil ažurirati in se ustrezno povezovati.

Obstajajo tudi številne druge možnosti promocije naše diplome, od poskusa, da spišemo poljuden članek in ga pošljemo nekemu uveljavljenemu mediju, do spletnih objav, blogov (lastnih in gostujočih) ter forumskih razprav na ustreznih spletnih mestih, posebej tistih, ki so povezana s področjem naše diplome.

Sistematično velja razmisliti o vseh ostalih spletnih mestih, kjer bi bila objava lahko zanimiva. V primeru sistematične promocije je tudi primerno, da izdelamo en poseben eno- do dvostranski povzetek in ga ustrezno razširjamo. Odveč ni niti osnovna SEO-strategija (deskriptorji, generiranje povezav ipd.).

Ambiciozni študenti lahko v primeru empirične raziskave podatke, ki so jih zbrali, shranijo tudi v kak javen repozitorij podatkov (npr. http://dataverse.org/, ki je skoraj povsem odprt, ali pa https://osf.io/ in https://zenodo.org/, ki sta nekoliko bolj moderirana). S tem je zelo malo dela, doseže pa se trajna hramba, ki zadošča naprednim etičnim in metodološkim standardom. Načeloma s tem dosežemo tudi globalen doseg, ki je običajno trajen.

V primeru kakovostne ankete lahko podatke shranimo tudi v ADP (Arhiv družboslovnih podatkov), s čimer pa je nekoliko več dela.

V še bolj ambicioznih primerih lahko svoje delo predelamo in objavimo kot članek v znanstveni, strokovni ali poljudni obliki ali pa zgolj kot strokoven spletni zapis. Pogosto to od nas zahteva malo napora, hkrati pa lahko pomembno pripomore k promociji diplome Posebej primerna je objava v katerem od spletnih žurnalov ali spletnih repozitorijev (z recenzijo ali brez), kjer nato lahko tudi spremljamo obiskanost, prenose in odzive.

V tem okviru so izrecno zanimiva spletna mesta, ki brezplačno in brez posebne recenzije objavljajo znanstvene in strokovne tekste, hkrati pa imajo izredno širok doseg, predvsem https://www.researchgate.net/. Presenečeni bomo, koliko bralcev oziroma prenosov (angl. download) bo imela naša diploma že po nekaj mesecih. Dodati velja, da je to tudi prav, saj smo v diplomo vložili veliko napora, zato je smiselno in produktivno, da naš intelektualni izdelek zanima in koristi še komu drugemu.

S promocijo diplome pa ne razširjamo dometa le svoji diplomi, ampak sebi in javnosti pokažemo tudi svojo zrelost, jasnost življenjskih ciljev, napredno poznavanje spleta in sodobno razumevanje intelektualne produkcije.

Seveda pri promociji ne smemo pretiravati in se pretirano vsiljevati. Kljub temu je nekaj samozavesti in celo nastopaštva pogosto koristno, zlasti kadar je naša diploma res kakovostna, kar seveda ne sme biti zgolj naše mnenje, ampak mnenje kompetentnih presojevalcev (npr. mentor, člani komisije, poznavalci, izvedenci s področja).

Pri promociji se je treba izogibati zapletom, ki nastanejo, kadar začnemo z aktivnostmi, za katere v resnici nimamo dovolj časa ali znanja. Tipičen primer je spletno mesto (npr. blog), za katerega nimamo časa, da bi ga vzdrževali. Na tej osnovi zlahka in razmeroma neopazno nastane neko zapuščeno, nedelujoče, pozabljeno spletno mesto z neažurnimi ali celo napačnimi informacijami, ki pa je še vedno povezano z nami in nam jemlje ugled. Podobno neustrezna je lahko tudi odločitev za pripravo objave v mediju, ki je za nas očitno (časovno) prezahteven ali drugače neprimeren – na tej osnovi lahko zgolj izgubimo veliko časa.

 

<< Nazaj