Ko je diploma zaključena, se diplomski proces konča in obveznosti ni več. Kljub temu ostane na eni strani nekaj formalnosti in neobveznih aktivnosti, na drugi strani pa možnosti za promocijo diplome. Razumljiva je tudi drža, da študent zaradi osebnih okoliščin po zagovoru noče z diplomo (in študijem, fakulteto, določenimi življenjskim obdobjem ipd.) imeti absolutno ničesar več, bodisi začasno bodisi trajno. V primeru sistematično organizirane gradnje osebne kariere oziroma svojega portfolija znanj oziroma področij taka drža seveda ni posebej koristna.

V vsakem primeru je morebitne večje aktivnosti po diplomi treba načrtovati že bistveno prej, v fazi načrtovanja in organizacije (glej podpoglavje 3.4.5 Načrt promoviranja), sicer do njih sploh ne bo prišlo.

<< Nazaj Naprej >>