Ko je diploma dokončno napisana, nastopi nekaj pomembnih administrativnih korakov, ki se lahko od fakultete do fakultete in od programa do programa nekoliko razlikujejo. V nadaljevanju je zato podan zgolj razmeroma splošen pregled vidikov, ki veljajo za praktično vse programe.

Proces zaključevanja diplome je mogoče strukturirati predvsem v administrativne postopke, ki so povezani z oddajanjem (podpoglavje 6.1 Oddaja) in v seanso javnega zagovora (podpoglavje 6.2 Zagovor).

Pri tem se pogosto pozablja na potencialne aktivnosti po diplomi, ki vključujejo predsvem dodatno promoviranje diplome (podpoglavje 6.3 Aktivnosti po diplomi).

Ob tem velja dodati, da so glavni poudarki koraka zaključevanja povzeti v odgovarjajočem seznamu kontrolnih vprašanja oziroma odkljkuknici (angl. checbox).

 

<< Nazaj Naprej >>