Glavnina težav, s katerimi se srečujemo pri pisanju diplome, je bila obravnavana skupaj s siceršnjim potekom diplomskega procesa. V nadaljevanju so obdelana še nekatera preostala specifična vprašanja raziskovanja in pisanja. Gre za probleme, ki presegajo okvir običajnih procesnih, organizacijah in formalnih težav, zaradi česar se študent teže obrne na mentorja (ali sploh na koga). Hkrati pa so ta vprašanja pomembna in tudi razmeroma pogosta.

 

<< Nazaj Naprej >>