Danes je praktično vsaka diploma globalna, zato mora upoštevati vsa spoznanja, zapise, dogajanja in aktivnosti, ki so v času nastajanja diplome javno dostopni – še posebej tiste, ki so prek spleta zlahka dosegljivi. Seveda moramo biti pri tem razumni in se izogniti iskanju, ki bi glede na dodano vrednost zahtevalo nesorazmerno veliko časa.

Iskanje ustreznih virov in njihovo pregledovanje ni vezano samo na prijavo, ampak se raztezata čez celoten proces diplomiranja. Zgolj zaradi celovitosti obravnave na enem mestu je problematika obdelana že v okviru koraka prijavljanja diplome. To je namreč običajno točka, na kateri je treba iskanje in pregledovanje prvič izvesti res temeljito in formalno. Iskanje in pregledovanje virov se seveda izvaja še v poznejših korakih diplomskega dela, lahko pa tudi že v predhodnih, v fazi odločanja.

Učinkovito iskanje je tudi sicer ena od osrednjih kompetenc sodobnega intelektualca in jo mora študent razviti že v času študija. To namreč ni točka, kjer bi se tega začeli učiti ali bi povsem menjali naučene pristope. Kljub temu je v naslednjih podpoglavjih podanih nekaj usmeritev, na osnovi katerih lahko študent iskanje in pregledovanje virov pomembno izboljša.

<< Nazaj Naprej >>